Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1752892
ขณะนี้มี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก  จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
รับสมัครพนักงาน หมดเขต 10 ก.ค. 53 PDF พิมพ์ ส่งเมล์
job.gifศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา สมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คิดผู้ประกอบการเทคโนโลยี"

รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา

สมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1)     เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 2 อัตรา

2)     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 1 อัตรา

3)     เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม  1 อัตรา

4)     นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา

กรุณาสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น อย่าสมัครหลายตำแหน่ง

มิฉะนั้น จะตัดสิทธิการสมัครทันที

 

วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

 

สวัสดิการ

-          ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม (เมื่อผ่านการประเมิน 6 เดือนแรก จะเพิ่มประกันสุขภาพ ให้สามารถรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้)

-          พนักงานของศูนย์ฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา โดยการเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงานภายในประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง (หรือ 60 ชั่วโมง) โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ และศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด

-          เมื่อทำงานครบ 1 ปี  จะได้เข้าฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และสามารถขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเสาร์-อาทิตย์ได้

-          การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนทุก 6 เดือน ร้อยละ 5 – 15

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 2 อัตรา

1. ให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจแก่ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่มีการสร้าง สรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานงานวิจัยและเทคโนโลยี

2. ให้คำปรึกษา ช่วยผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ และเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ เข้ารับการบ่มเพาะ

3. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4. ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบ การที่เข้ารับการบ่มเพาะ รวมทั้งประสานงานกับนักวิจัยเพื่อช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ ประกอบการ

5. จัดกิจกรรมการตลาดและการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6. ให้บริการการวิจัยตลาดและข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่

อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

·       ปริญญาตรี 10,000 บาท ปริญญาโท 12,000 บาท

·       ระดับปริญญาตรี เริ่มต้นที่ 10,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงานในตำแหน่งจะเพิ่มให้ 1,000 - 2,000 บาท (ต้องพิจารณาผลการสอบข้อเขียนประกอบด้วย)

·       ระดับปริญญาโท เริ่มต้นที่ 12,000 บาท หากมีความสามารถในการทำวิจัยและภาษาอังกฤษ จะเพิ่มให้ 1,000 - 3,000 บาท (ต้องพิจารณาผลการสอบข้อเขียนประกอบด้วย)

***หากไม่สามารถรับได้กับอัตราเงินเดือนที่ระบุในแต่ละตำแหน่ง ขอแนะนำให้งดส่งใบสมัคร***

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. อายุ 25-32 ปี

3. มีประสบการณ์การทำงานภาคธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในงานวิจัย หรือ งานการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. เคยจัดทำแผนธุรกิจ หรือ เคยเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ หรือ มีความเข้าใจธุรกิจฐานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

6. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีวุฒิภาวะ มีจิตสาธารณะและจิตบริการ ทัศนคติเปิดกว้างต่อการเรียนรู้

8. คล่องแคล่ว กระตือรือร้น คิดเป็น และมีความรับผิดชอบสูง

9. มีความเป็นผู้นำ และความเป็นผู้ประกอบการ

10. มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและบริการวิชาการ 1 อัตรา

1. วางแผนการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่ภาคเอกชนและบุคคลภายนอกประจำปี

2. จัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคเอกชน

3. จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วางแผนการเงิน แลละเบิกจ่ายงบในการฝึกอบรม

4. จัดทำแผนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการ ร่วมกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

5. จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

6. ประสานงานจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ   

·       ปริญญาตรี 10,000 บาท  

·       ระดับปริญญาตรี เริ่มต้นที่ 10,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงานในตำแหน่งจะเพิ่มให้ 1,000 - 2,000 บาท (ต้องพิจารณาผลการสอบข้อเขียนประกอบด้วย)

***หากไม่สามารถรับได้กับอัตราเงินเดือนที่ระบุในแต่ละตำแหน่ง ขอแนะนำให้งดส่งใบสมัคร***

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ คณิตฯ

2. อายุไม่เกิน 32 ปี

3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. มีจิตสาธารณะและจิตบริการ รับผิดชอบสูง คล่องแคล่ว มีทักษะการสื่อสารดี

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS WORD, EXCEL, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

6. มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีทักษะการวางแผนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี

7. มีพาหนะขับขี่เป็นของตนเอง

 

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 อัตรา

1. ศึกษาและจัดทำงานวิจัยเทคโนโลยี แนวโน้ม และทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

2. ช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจเทคโนโลยี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้าน IT, การออกแบบสื่อต่างๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ

4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์,สัมมนา,ฝึกอบรม,ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจในการลงทุนทำธุรกิจเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยหาลูกค้าหรือตลาดให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

5. ประสานงานดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สำนักงาน

อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

·       ปริญญาตรี 11,000 บาท

·       ระดับปริญญาตรี เริ่มต้นที่ 11,000 บาท หากมีประสบการณ์ตรงกับงานในตำแหน่งจะเพิ่มให้ 1,000 - 2,000 บาท (ต้องพิจารณาผลการสอบข้อเขียนประกอบด้วย)

***หากไม่สามารถรับได้กับอัตราเงินเดือนที่ระบุในแต่ละตำแหน่ง ขอแนะนำให้งดส่งใบสมัคร***

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกราฟิค การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีไม่ได้จบสาขานี้โดยตรง แต่มีความสามารถส่วนตัว กรุณาส่งหลักฐานประกอบให้มาก)

2. มีประสบการณ์การทำงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. สนใจในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ (ต้องแสดงผลงานให้เห็นประจักษ์ เช่น Senior Project, Website, Software ที่เคยทำ)

4. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้ในเกณฑ์ดี

5. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ได้ ควรมีผลงานที่ผ่านมานำเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรม

6. มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้านำเสนอแนวความคิดของตนเอง

7. รักการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสูง หัวไว

8. มีพาหนะเป็นของตนเอง

 

นักออกแบบกราฟิค

ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อทางการตลาดให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานจัดหาโรงพิมพ์ Leaflet, Brochure, Banner, จัดหน้าหนังสือ, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

- ออกแบบจัดทำ VTR, Video Presentation, Motion Graphic

- ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Flash

- ออกแบบและดูแลเว็บไซต์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท (ปรับเพิ่มให้ตามผลงานในปีแรก ร้อยละ 10 – 20)

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งนักออกแบบกราฟิค

1.      ปริญญาตรี คณะนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ มัลติมีเดีย ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.      อายุไม่เกิน 30 ปี

3.      มีประสบการณ์ในสายงานนี้อย่างน้อย 1 ปี

4.      สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator ได้เป็นอย่างดี

5.      สามารถใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการทำ Animation/Motion Graphic ได้เป็นอย่างดี

6.      สามารถใช้โปรแกรม Vegas หรือ Adobe After Effect และ Premiere ในการทำ Motion Graphic และ ตัดต่อวีดิโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.      สามารถใช้ 3D Max หรือ Maya เพื่อทำกราฟิก 3D ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.      มีความรู้ในภาษาอังกฤษพอสมควร

9.      มีความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยม

 

กรุณาสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น อย่าสมัครหลายตำแหน่ง

มิฉะนั้น จะตัดสิทธิการสมัครทันที

 

 วิธีการสมัครงาน   

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจาก www.pkrubi.com ระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการให้ชัดเจน

2. สำเนาทรานสคริปต์ทุกระดับตั้งแต่ระดับปวส. ขึ้นไป  

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

6. หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเอกสารทาง www.pkrubi.com หรือติดต่อส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานประกอบได้ทาง E-Mail : ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

 

หมดเขตสมัคร                       วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ         วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00 น. ทางเว็บไซต์www.pkrubi.com

สอบคัดเลือก                               วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน              วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.pkrubi.com

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน      วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 .

 

หมายเหตุ :

-          กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วนทาง เว็บไซต์ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอื่น

-          ผู้ส่งใบสมัครก่อน อาจจะได้รับการเรียกตัวให้มาสอบคัดเลือกก่อนวันที่สอบคัดเลือกในประกาศนี้

-          กำหนดการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านส่งเอกสารสมัครงานแล้ว กรุณาตรวจสอบ E-Mail ที่ใช้ในการสมัครงานของท่าน หรือ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.pkrubi.com อยู่เป็นประจำ

-          ผู้ที่เคยส่งใบสมัครมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีสิทธิสมัคร 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business