Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1737915
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก  เสาร์, 20 มกราคม 2018
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 56 แห่ง PDF พิมพ์ ส่งเมล์
UBI ภาคเหนือตอนบน

UBI ภาคเหนือตอนบน 5 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

UBI ภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

UBI ภาคกลางตอนบน 13 แห่ง

1.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แม่ข่าย)

2.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

8.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

9.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

13.  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

UBI ภาคกลางตอนล่าง 10 แห่ง

1.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.      ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

7.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

10.  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

UBI ภาคตะวันออก 2 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

UBI ภาคใต้ตอนบน 4 แห่ง

1.      หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

UBI ภาคใต้ตอนล่าง 5 แห่ง

1.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แม่ข่าย)

2.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

4.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5.      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business